קבוצת רכישה בבאר יעקב

קבוצת רכישה בבאר יעקב

.אוכלס !!! באר יעקב בשכונת צמרות היוקרתית , עסקה במסגרת קבוצת רכישה כאשר הרוכשים רכשו את הקרקע ישירות מהבעלים ובכך הפכו ליזמי הפרויקט ,הלקוחות רכשו את הזכויות לפי יכולת הכלכלית .הבניין הסתיים בהצלחה

נמכר בהצלחה
קטגוריות
Developed by PCTalent. © Mercury ltd, All rights reserved.